Norsk oljeindustri

En av de viktigste industrier i Norge

Norge er et land som virkelig har vært heldig med sin plassering med tanke på naturressurser som blant annet olje og gass.

Utvinning av olje i Norge

Det finnes store utvinnbare oljereserver på norsk sokkel. Faktisk er det ca 4250 millioner standardkubikkmeter og det tilsvarer ikke mindre enn 26.7 milliarder fat med olje. Dette er dog et tall som er i stadig endring ettersom man finner nye felt og ny teknologi til å bedre metoder for økning av utvinningsgrader.

I 2001 hadde oljeutvinningen i Norge sin absolutte topp med 3.4 millioner fat hver dag. De største feltene vi henter olje fra i dag er Troll, Ormen Lange, Åsgård, Ekofisk og Snøhvit.  Det er flere av de store feltene vi benytter i dag som er i ferd med å gå tomme, men nye felt er funnet og de leter stadig etter nye felt man kan hente ut mer olje fra.

Hva gjør vi med oljen?

Vi har mye olje, og vi har langt mer enn vi kan benytte oss av i vårt lille land. Heldigvis har vi funnet andre muligheter som også sørger for gode inntekter. Vi har bygget et nettverk med rørledninger fra våre største felt og ut til for eksempel Skottland, England, Tyskland, Nederland og Frankrike. Det jobbes med å få opp rørledninger til Sverige og Danmark.

Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet

Oljedirektoratet er myndighetenes verktøy for å regulere petroleumsvirksomheten i Norge. Dette gjøres for at vi skal forvalte våre ressurser på best mulig måte, samt uten å påvirke miljøet for mye i prosessen. Oljedirektoratet ble etabler samtidig som Statoil, altså i 1972. Den gang hadde de også ansvaret for å følge opp arbeidsmiljø og sikkerhet.

I dag er det Petroleumstilsynet som tar ansvar for arbeidsmiljø og sikkerhet i denne virksomheten. Det er en veldig viktig funksjon ettersom dette er et farlig felt å jobbe, spesielt for de som driver direkte med utvinningen av oljen. Ofte innebærer det arbeide ute på plattform i turnus hvor man er på 3 uker og av 2 uker. Det er veldig isolert, og veldig avhengig av vær og vind. Spesielt ute i Nordsjøen hvor været kan bli veldig ekstremt. Enkelte dager er det farlig nok å sette seg i helikopteret for å komme seg på jobb.

Det største selskapet

Norge har flere store selskap som jobber spesielt med utvinning og distribusjon av olje og gass. Ett av disse, som også er det største er Statoil som er verdens største operatør på dypt vann og det er ingen tvil om at de dominerer på den norske sokkelen hvor de har ansvar for omtrent 80% av den oljen som utvinnes. De har også 159 utvinningstillatelser på norsk sokkel.

Ettersom selskapet er til stede i 40 land i verden, har de også vakt oppsikt med omstridte prosjekter som for eksempel oppkjøpet av selskapet North American Oil sands Corporation som eide et oljesandfelt i Athabasca. De har også vært gjenstand for anklager om korrupsjon i forbindelse med utbyggingen av virksomheten.