La arbeiderne få nok plass for seg selv

Arbeidsmiljøloven spiller en stor rolle når et kontorlandskap skal innredes, og den inneholder reguleringer for hvordan arbeidsmiljøet skal være både fysisk og psykisk. Det fysiske hjelper arbeiderne mot for eksempel ryggsmerter og skader, og en stillesittende eller statisk arbeidsdag kan fort føre til store problemer senere i livet.

Om vinteren vil nok de fleste ankomme arbeidsplassen med tykke jakker, og da er det kjekt å ha garderobeskap lett tilgjengelig. I et kontorlandskap gjelder det å la de ansatte få godt med plass, og det bør være mulig for hver og en av dem å føle at det ikke er innsyn når de sitter eller står og jobber.

Fysiske arbeidsforhold er ofte enkle å gjøre noe med, men det psykiske er også viktig

Den psykiske helsen har stor innvirkning på den en fysiske, derfor er det særdeles viktig at det er god stemning der det jobbes. En dårlig stemning kan fort føre til vel så mye sykefravær som på en arbeidsplass hvor det er dårlige fysiske forhold, og det er ofte ledelsen som avgjør hvordan atmosfæren blir.

Som leder bør man være myndig når det er nødvendig, men må samtidig være som ikke hever seg over arbeiderne og ser ned på dem. Når det er lett å kommunisere med ledelsen, vil det raskere ordnes opp i uoverensstemmelser, og de ansatte vil heller ikke være redd for å fortelle om feil de har begått.

 

Alle trenger å bli sett og verdsatt for å trives på jobb. Lytt til andre og vis interesse for det kollegene dine jobber med. Gi kollegene dine anerkjennelse for den jobben de gjør – Arbeidstilsynet

 

Det er også innsatsen som bør legges merke til, og ikke resultatet. En arbeidsplass der alle er klar over sin rolle og sine arbeidsoppgaver vil få et bedre arbeidsmiljø og bedre resultater over tid.