Avhengighet på arbeidsplassen

Som arbeidsgiver er det viktig å ta vare på sine ansatte, også når de ikke vil bli tatt vare på.

Alle kjenner noen som har problemer med en eller annen form for avhengighet. Det er ikke lett å være pårørende og se hvordan avhengigheten påvirker den avhengige og dens liv på alle plan. En ting er at økonomi, familieliv og livet generelt påvirkes av den. Men for mange påvirkes også arbeidsplassen av den avhengigheten man har.

Tegn og symptomer

Politi og helsepersonell opererer med lister på tegn og symptomer som de er trent til å se etter, spesielt i forhold til rusproblematikk. Ser man bort i fra fysiske tegn, så er ofte de psykologiske tegn de samme uansett hvilken avhengighet det er snakk om. Her har du en liste over noen av tegnene man bør se etter.

  • Den ansatte oppsøker beruselsen mens de er på jobb.
  • Den ansatte har alltid det den er avhengig av tilgjengelig.
  • Den ansatte har prøvd å slutte flere ganger men får det ikke til.
  • Den ansatte gjør ting den normalt ikke ville gjort for å skaffe seg det de er avhengige av, sånn som for eksempel å stjele penger fra kassen på jobb.
  • Den ansatte tyr til beruselsen for å håndtere problemer i dagliglivet.
  • Den ansatte gjør ting som påvirker både sin og kollegaenes sikkerhet på jobb.

Med andre ord kan en person med avhengighet være til skade for seg selv og bedriften. I verste fall kan den avhengige miste jobben, noe som kan føre dem lengre ned i en allerede mørk spiral. Som arbeidsgiver kan du miste oppdrag, kunder og salg om du har en ansatt som er upålitelig, gjerne på grunn av sykemelding fordi vedkommende ofte er dårlig.

Gode ordninger for behandling

Du kan selvfølgelig tenke at dette ikke er en sjefs ansvar. Men hver ansatt du har er en ressurs, og du har brukt tid og krefter på å lære dem opp og utvikle dem i den jobben de har. Så hvorfor ikke satse det lille ekstra på å ta vare på de ansatte? Har du en på jobben som du mistenker er avhengig av noe, prøv å ta det opp og hjelp vedkommende.

Det finnes i dag veldig gode ordninger som sikrer både arbeidsgiver og arbeidstager i en slik situasjon hvor arbeidstager har en avhengighetsproblematikk. Ofte er det snakk om å legges inn i et program for en lengre periode hvilket betyr at arbeidsgiver i praksis mister arbeidskraft. Men ettersom vi har god sykelønnsordning i Norge, så betyr ikke det at bedriften taper for mye penger, og de kan faktisk erstatte den tapte arbeidskraften om det trengs. Samtidig så får altså den avhengige sin lønn mens den er på behandling.

Alkoholholdige drikkevarer

Finnes bra tilbud

Et sted som tilbyr behandling er Vangseter.no hvor du finner et godt opplegg for den avhengige, samt de pårørende. De har forstått hvor viktig tilgjengelighet er når man først har fått motivasjonen til å gjøre en endring i livet.