Næringslivet i Norge

Norge er et av verdens rikeste land, og det er nettopp på grunn av næringslivet vårt.

De siste 100-200 årene har alle vestlige land i verden gjennomgått en industrialiseringsprosess, og det gjelder også Norge. Dette er en av årsakene til at vi har en veldig høy levestandard i dette landet.

I industrialiseringsprosessen utnytter man landets naturlige fordelene som for eksempel energi, olje eller gass. Man har et godt samarbeid med de land som ligger i posisjon til å handle ressurser fra oss, og det hjelper selvfølgelig på at det også er vestlige land med relativt god økonomi. Oljevirksomheten i Norge utgjorde ikke mindre enn 21% av landets BNP i 2013, mot den offentlige forvaltningen som utgjorde 16%.

Globaliseringens innvirkning på norsk økonomi

Etter en tung mellomkrigstid ble det etter andre verdenskrig enighet om at man skulle ha som mål å oppnå full sysselsetting i landet. Dette fordi man innså verdien av å ha så stor del av befolkningen som mulig i arbeid.

Med oljevirksomheten og utviklingen av denne har det kommet mange nye arbeidsplasser til landet, og de som var ansatt i det som for 20 r siden var utsatte næringer, begynte å jobbe i oljevirksomheten.

De siste 30 årene har vi blitt påvirket av verdensøkonomien på grunn av globaliseringen. Selv om vi har lavere arbeidsledighet enn veldig mange andre vestlige land, følger også vi trendene i det internasjonale markedet. Pr i dag ligger vi ganske jevnt på 3.3 % arbeidsledige her i Norge.

Store bedrifter i Norge

Det finnes mange store bedrifter i Norge, flere er helt eller delvis eid av staten men det er også mange private aktører som er store i nasjonal og internasjonal sammenheng. En av de store bedriftene er Telenor, som også har vært i hardt vær det siste året på grunn av sin lansering i forskjellige land i Asia, som er preget av korrupsjon. Bedriften har 33 220 ansatte og av disse er 4500 ansatte i Norge. Salgsinntektene i 2012 var 103 mrd kroner.

I 1972 ble et av landets desidert største selskap stiftet, nemlig Statoilsom pr i dag har 29 500 ansatte om omsetter for 459.2 milliarder kroner i året. (2009) Selskapet er børsnotert og 67% av selskapet eies av staten og forvaltes av Olje- og energidepartementet i Norge. Selskapet er representert i 36 forskjellige land og er et av de 50 største selskaper i verden.

Mye av Norges næringsliv er fokusert rundt det å utnytte landets naturlige ressurser. Derfor er også selskap som driver med dette, godt representert i toppen av de største bedriftene. En av disse er det norske gjødsel- og kjemikalieselskapet Yara International ASA som har 8000 ansatte i avdelinger spredd rundt i 50 forskjellige land, og de har ikke mindre enn 150 land på kundelisten sin.

Et av de største privateide konsern i Norge i dag er Orkla ASA som driver med merkevarer, aluminiums løsninger og finansielle investeringer. De har ikke mindre enn 30 000 ansatte i 40 land og en omsetning på 61 milliarder kroner.